safety, veiligeid, helm, bouw, bouwvakker
Werkgevers zijn verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kosteloos beschikbaar te stellen aan hun werknemers. Ook wordt er van een werkgever verwacht dat deze zorgt voor een goede voorlichting over het gebruik en onderhoud van deze PBM’s. Dit geldt ook bij gevallen waar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is.  PBM’s zijn altijd een aanvulling op de maatregelen die een bedrijf neemt om hun werknemers veilig te laten werken. Naast de in de kaart gebrachte risico, zijn ook de hierbij benodigde PBM’s opgenomen in de voor elke organisatie verplichte Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).

Als de Inspectie SZW bij een controle vaststelt dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet of niet juist worden gebruikt is er sprake van een overtreding. Wie er in overtreding is hangt af van de arbeidsovereenkomst of huisregels. Is de verplichting van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen opgenomen in de huisregels of het contract? Dan is de werknemer in overtreding, in andere gevallen ligt de overtreding bij de werkgever. Naast het tot beschikking stellen van de PBM’s heeft de werkgever ook de plicht om de nodige voorlichting en instructies te geven over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij hoort er door de werkgever ook toezicht te worden gehouden over het daadwerkelijk gebruiken van de PBM’s.

Als uw specialist in safety informeert Lasaulec u middels deze blog graag over de verschillen in PBM categorieën, het onderhoud van deze beschermingsmiddelen en niet geheel onbelangrijk de directe en indirecte besparing die het u oplevert als de PBM’s door het juiste advies optimaal ingezet en onderhouden worden.

Neem gerust contact op met onze safety adviseurs als u naar aanleiding van deze blog nog vragen heeft! Dit kan via: safety@lasaulec.nl of (06) 215 221 78.

valbescherming, harnas, pbm categorieen, pbm, persoonlijke beschermingsmiddelen

Drie categorieën

In elk bedrijf vinden andere werkzaamheden plaats, hierdoor heeft iedere organisatie te maken andere risico’s in verschillende gradaties. Om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen af te kunnen stemmen op de werkzaamheden per organisatie zijn de PBM’s verdeeld in de onderstaande drie categorieën.

Categorie I: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico’s

Deze beschermingsmiddelen bieden zonder dat er specifieke kennis voor nodig is bescherming. Bij het niet juist functioneren van de betreffende PBM is het risico op letsel minimaal.  Bij beschermingsmiddelen uit deze eerste categorie kan men denken aan een zonnebril, regenkleding en eenvoudige wegwerphandschoenen. De fabrikant van deze PBM’s tegen lage risico’s is verplicht om ten minste 10 jaar na productiedatum een technisch dossier van de producten te bewaren.

Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s

Beschermingsmiddelen uit categorie 2 zijn middelen waarbij de fabrikant ervoor moet zorgen dat de middelen voldoen aan de bepalingen die vastgelegd zijn in de EG-richtlijn 89/686/EEG. Dit betekent dat de fabrikant zorgt voor het technisch dossier – dat ook verplicht is in categorie 1 – en voor een typekeur van elk product. Doorgaans vallen de meeste persoonlijke beschermingsmiddelen onder deze categorie. Voorbeelden voor PBM’s uit categorie 2 zijn een snijbestendige veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril en veiligheidshelm.

Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico’s

Aan persoonlijke beschermingsmiddelen uit categorie 3 worden extra eisen gesteld, naast de eisen die in categorie 2 al worden gesteld. Deze PBM’s moeten geproduceerd zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Deze moeten beschermen tegen gevaren die de gezondheid ernstige- en onherstelbare schade toe kunnen brengen of dodelijk kunnen zijn. Hierbij kan men denken aan ademhalingsapparatuur, bescherming tegen straling of chemicaliën, uitrustingen die beschermen tegen hitte of kou, valbescherming of bescherming tegen gevaarlijke spanning.

Onderhoud

Het is belangrijk om persoonlijke beschermingsmiddelen goed te onderhouden. Duidelijke instructies, voorlichting en training aan de gebruiker of uw SH&E-manager door gespecialiseerde en gecertificeerde safety adviseurs, aangevuld door periodieke keuringen en onderhoud door gecertificeerde monteurs van uw PBM-leverancier komen de levensduur en effectiviteit van de beschermingsmiddelen ten goede.

onderhoud, pbm, touw, persoonlijke beschermingsmiddelen, safety

Kosten en baten

Een veilige werkomgeving met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomt verzuim door ongevallen en ziekte, aangezien PBM’s kwetsbare en vitale lichaamsdelen beschermen. Op die manier beperken PBM’s naast de belangrijkste reden namelijk de persoonlijke schade, maar meteen daardoor ook de financiële schade.

Neem gerust contact op met onze PBM-adviseurs als u naar aanleiding van deze blog nog vragen heeft! Dit kan via: PBM@lasaulec.nl of (06) 215 220 59.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *