Gehoorbescherming tips

Gehoorbescherming is ook buiten de werkvloer steeds vaker onderwerp van gesprek, maar toch blijft gehoorschade door lawaai op het werk aanwezig in de top 3 van de meest voorkomende beroepsziekten. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om je oren te beschermen, want gehoorverlies is niet te genezen. Om te voorkomen dat je gehoorverlies oploopt is gehoorbescherming in veel werksituaties noodzakelijk. Maar tot welk geluidsniveau kun je jezelf beschermen? Oftewel: wat zijn de maximale pieken voor je otoplastieken?

PBM
Als het gaat om gehoorbescherming heb je verschillende keuzes. Zo kun je kiezen voor oordoppen, otoplastieken, oorwatten, schuimplastic rolletjes of oorkappen. Deze PBM helpen om gehoorverlies of lawaaidoofheid te voorkomen. Toch zijn niet alle soorten gehoorbescherming noodzakelijk of geschikt voor elke situatie.

De maximale dagdosis voor geluid in de gehoorgang bedraagt maximaal 87dB(A). Hieronder verstaat men de blootstelling gemeten in het oor, inclusief eventuele gehoorbeschermende middelen. Dit is vastgelegd sinds februari 2006, en deze dagdosis van maximaal 87 dB(A) mag je nooit overschrijden. Wanneer je niet de mogelijkheid hebt om het aantal decibel te meten geldt de volgende vuistregel: als je geen gesprek kunt voeren zonder stemverheffing met iemand binnen de straal van één meter, dan is het geluidsniveau te hoog.

Lawaaidoofheid
Om het geluidsniveau exact te meten heb je een decibelmeter nodig, dit apparaat geeft het geluidsniveau aan in dB(A). Het eerste gevaar op lawaaidoofheid begint voor werknemers bij 80 decibel, de pijngrens betreffende geluid ligt bij de meeste volwassenen rond de 120 decibel. Volgens de Arbowet moet een werkgever bij lawaai op de werkvloer met een sterkte boven de 80 dB(A) gehoorbescherming aanbieden. Een werknemer zelf is verplicht om gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 decibel. Het risico op gehoorschade en het geluidsvolume op de werkvloer moet vermeld worden in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), de noodzakelijke maatregelen die hierbij passen horen thuis in het plan van aanpak.

Gehoorbescherming op de werkvloer
Wanneer er vastgesteld is dat er gehoorbescherming op de werkvloer gebruikt moet worden, is het zaak om een aantal dingen te controleren. Allereerst de gehoorbescherming zelf, is alles nog heel, sluit de gehoorbescherming het geluid goed buiten? Het is belangrijk om de gehoorbescherming regelmatig te controleren. Verder is het belangrijk om te checken of iedereen de juiste gehoorbeschermende middelen gebruikt en of deze middelen ook voor eventuele bezoekers aanwezig zijn. Tot slot is het belangrijk dat alle lawaaizones goed en duidelijk aangegeven worden, dit moet ook gecontroleerd worden.

Het aanpakken van de bron
Ook bij geluid geldt dat de eerste stap het aanpakken van de bron is. Het komt er op neer dat er geprobeerd moet worden om de oorzaken van de geluidsoverlast eerst aan te pakken. Zo kun je een oude machine die teveel lawaai maakt vervangen door een nieuwe en stillere versie. Is dat geen optie, dan moet er gekeken worden of de blootstellingstijd verkort kan worden. Is dat ook niet mogelijk dan is de inzet van gehoorbescherming pas toegestaan als oplossing. Onderstaande tabel geeft weer welke gehoorbescherming voor welke hoeveelheid decibel geschikt is.

 

Beschermend middel Geluidsniveau omgeving in dB(A)
80-90 90-95 95-100 100-110
Oordoppen ++ +
Otoplastieken ++ ++ + +
Oorwatten ++ +
Schuimplastic rolletjes ++ ++ +
Oorkappen ++ ++ + +

++ = goed     + = voldoende     – = onvoldoende

Welk type gehoorbescherming moet ik kiezen?
Het verschilt per persoon wat als prettig wordt ervaren als het gaat om gehoorbescherming. Als je niet van bescherming ín je oren houdt kun je bijvoorbeeld kiezen voor oorkappen. Oorkappen dempen met ongeveer 30 dB(A) wanneer deze kappen de oren goed omsluiten. Het nadeel is dat er verhitting van de oren kan optreden en dat isolatie van de omgeving en het resoneren van het eigen bewegingsgeluid hinderlijke bijeffecten zijn. Je hebt ook de keuze tussen oorpluggen, oordopjes of stopjes. Het nadeel hiervan is dat deze niet altijd goed in het hoorkanaal passen. Hierdoor kan het zijn dat er niet voldoende gedempt wordt en er gehoorschade optreedt. Ook kan gebrekkige hygiëne gezondheidsklachten veroorzaken in het oor. Tot slot kun je kiezen voor otoplastieken, dit zijn op maat gemaakte oordoppen die bescherming kunnen bieden tot 30 decibel. Otoplastieken zijn meestal afgestemd op de demping die nodig is voor de werkplek. Hierdoor dempen ze niet meer dan dat noodzakelijk is en dit verhoogt het draagcomfort. Belangrijk bij otoplastieken is de  jaarlijkse controle op lekkage en de kracht van de dempende eigenschappen.

De juiste keuze
Na het lezen van deze blog weet je wat belangrijk is als het gaat om het gebruik van gehoorbescherming. Bij je keuze van type gehoorbescherming zouden de kosten nooit een rol mogen spelen, het gaat tenslotte om je gehoor en je weet (inmiddels):  gehoorschade is onomkeerbaar. Je keuze hangt wel af van de omstandigheden waarin je werkt, wat je prettig vind zitten en hoeveel omgevingsgeluid je bijvoorbeeld nog wilt horen.

Als jouw specialist in PBM informeert Lasaulec je graag over het gebruik van de juiste PBM. Neem gerust contact op met onze PBM-adviseurs als je naar aanleiding van deze blog nog vragen hebt! Dit kan via: PBM@lasaulec.nl of (06) 215 220 59.

Een aantal punten om ervoor te zorgen dat je op de juiste manier gehoorbescherming gebruikt:

  • Doe de gehoorbescherming aan of in voordat je de ruimte met lawaai betreedt, of voordat het lawaai begint;
  • Controleer voordat je een lawaaierige machine of gereedschap aan zet dat iedereen gehoorbeschermende middelen draagt;
  • Maak je PBM – en zeker je oorkappen, otoplastieken en oordopjes – na gebruik schoon;
  • Zorg ook dat je schone handen hebt wanneer je de PBM in het oor aanbrengt;
  • Controleer regelmatig of je oorkappen, otoplastieken of oordopjes nog goed afsluiten.

Bron: www.arbo-online.nl

Gehoorschade voorkomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *