Gereedschap keuren

Het keuren van gereedschap is in principe niet wettelijk verplicht, maar in het Arbobesluit staat wel dat gereedschap dat op de werkvloer wordt gebruikt veilig moet zijn. Dit betekent dat de gereedschappen geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers.

Hier draagt een periodieke keuring aan bij. Wanneer er aangetoond kan worden dat het gereedschap regelmatig gekeurd wordt, kan er bewezen worden dat alle werknemers veilige arbeidsmiddelen tot hun beschikking hebben. Hiermee voldoet het bedrijf direct aan de eisen van de Arbowet. Komt de arbeidsinspectie op controle? Dan is het risico op boetes wegens de staat van het gereedschap nihil wanneer het gereedschap gekeurd is. Boetes kunnen oplopen tot €900,- per stuk, dus behalve dat u met een keuring voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen kunt u uw bedrijf ook geld besparen. Toch zijn er nog meer redenen waarom het keuren van gereedschap belangrijk is.

Investering

Wanneer gereedschap intensief gebruikt wordt slijt het. Dit kan vroeg of laat tot gevaarlijke situaties leiden. Door het gereedschap regelmatig te laten keuren en onderhouden kan er vanuit worden gegaan dat het gereedschap deugdelijk is. Hiermee worden onnodige risico’s beperkt voor alle werknemers en eventuele klanten. Hiermee is dit indirect een investering in veiligheid, en veiligheid is onbetaalbaar.

Beperking van aansprakelijkheid

Elk ongeval op de werkvloer kan juridische gevolgen hebben, als er binnen het bedrijf niet volledig wordt voldaan aan de eisen van de Arbowet. Wanneer er niet aan deze eisen wordt voldaan liggen boetes of zelfs het stilleggen van de bedrijfsvoering op de loer. Ook kan het bedrijf of een werknemer in het ergste geval door het OM vervolgd worden. Bovengenoemde scenario’s zijn natuurlijk doemscenario’s, maar het komt er op neer dat er een hoop ellende voorkomen kan worden door te zorgen voor goed gereedschap en het goed onderhoud hiervan.

Verzekering

Het risico op letsel wordt verkleind doordat bij een keuring verouderd, beschadigd en onveilig gereedschap sneller uit de omloop genomen wordt. Mocht er onverhoopt toch een ongeval plaatsvinden, dan kan er met een keuringsbewijs aangetoond worden dat er voldaan werd aan de eisen van de Arbowet. Stofophoping in het gereedschap of slechte bekabeling kan brand of kortsluiting veroorzaken. Wanneer er geen aantoonbare gereedschapskeuring is verricht kan een verzekeringsmaatschappij het ontbreken van een keuring aangrijpen door aansprakelijkheid af te wijzen. Dat heeft uiteraard tot gevolg dat er niet of soms maar deels uitgekeerd wordt. Dit kunt u voorkomen door het gereedschap periodiek te laten keuren.

Zorg goed voor het gereedschap en daarmee indirect voor uw bedrijf

De conclusie van deze blog is duidelijk: laat uw gereedschap periodiek keuren, hiermee investeert u niet alleen in uw bedrijf maar ook in veiligheid. Vaak betekent een gereedschapskeuring een flinke besparing op de bedrijfskosten. Naast de verkleining van de kans op arbeidsongevallen wordt ook de levensduur van het gereedschap verlengd. Daarnaast kunnen de medewerkers overal worden ingezet. Sommige bedrijven hanteren tenslotte een keuringsplicht op gereedschap en wanneer hier niet aan wordt voldaan mag hier niet gewerkt worden. Tot slot heeft de keuring van het gereedschap ook nog een praktisch voordeel, er is altijd een duidelijk overzicht van al het gereedschap binnen het bedrijf aanwezig. Zo is er altijd inzichtelijk wat u in huis heeft!

Lasaulec heeft verschillende keurmeesters in huis en kan de keuring van uw gereedschap verzorgen. Neem contact op voor meer informatie!

Gereedschap keuren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *