De Raad voor Accreditatie (de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe versie van de VCA geaccepteerd. Het gaat dan om versie 2017/6.0. Deze versie stelt veiligheid nog meer centraal, zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten en bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag. Verder is er nu één schema voor Nederland en België, zonder dat hier onderscheid in wordt gemaakt. Wij brengen u graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.

VCA Upgrade

De vorige versie, VCA 2008/5.1, wordt vervangen voor de VCA 2017/6.0. Het zal echter nog enige tijd duren voordat deze nieuwe versie echt in gebruik zal zijn genomen. Dit heeft te maken met het feit dat er nog enkele zaken geregeld moeten worden, om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie in gecertificeerd kunnen worden. Ook zal er nog een nieuwe checklist worden gepubliceerd door de SSVV. Met deze checklist kunnen bedrijven checken aan welke eisen ze moeten voldoen. Zodra deze checklist beschikbaar is zullen we deze toevoegen aan de blog.

Uiteindelijk krijgen alle VCA-gecertificeerde bedrijven met deze nieuwe versie van VCA te maken, al hoeft u als bedrijf hier niet per direct aan te voldoen. Voor de invoering geldt een overgangsregeling, dit houdt in dat u bij het eerstvolgende certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaat. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. De persoonlijke VCA-diploma’s staan hier namelijk los van, de nieuwe versie van de VCA geldt alleen voor bedrijven.

Wat verandert er? Vijf grote verbeteringen:

 

1. De basis

Veiligheid staat meer centraal. Waar eerst ook veel aandacht werd besteed aan het milieu, wordt de focus nu veel meer gelegd op waar het echt om gaat bij VCA: veiligheid. Het aantal eisen is verminderd doordat er ontdubbeld is en er scherpere formuleringen zijn opgesteld. De eisen die zijn overgebleven zijn logischer gestructureerd, waardoor het geheel overzichtelijker wordt.

 

 

2. Meer aandacht voor de praktijk
Een veel gehoorde kritiek van de VCA, is het feit dat deze niet aansluit bij veilig werken in de praktijk. De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan zijn aangescherpt naar aanleiding van deze feedback. Dit betekent dat deze onderdelen nu meer aan zullen sluiten bij de veiligheidspraktijk van vandaag de dag. Ook wordt er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek, er is dus een verschuiving van veilig werken op papier naar veilig werken in de praktijk.

 

 

3. Ruimte voor maatwerk
Omdat ieder bedrijf anders is, komt er meer ruimte voor maatwerk. Want, wat bij de een wél werkt als het gaat om veilig gedrag, kan bij de ander juist averechts werken. Omdat het vakgebied gedragsbeïnvloeding volop in ontwikkeling is krijgen bedrijven de kans om hier op in te spelen. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor veiligheidsbewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

 

 

4. Duidelijkheid voor ZZP’ers en ketenpartners
Waar de toepassing van VCA voor ZZP’ers eerst onduidelijk was, is deze nu verduidelijkt. In de VCA 2017/6.0 is er duidelijker omschreven wat de positie van de ZZP’er is en daarnaast is er meer duidelijkheid voor alle ketenpartners. VCA** gecertificeerde bedrijven (meestal de hoofdaannemers), moeten hun onderaannemers (vaak de ingehuurde ZZP’er) op meer eisen toetsen dan in de oude VCA het geval is. Er komen dan ook meer mustvragen1 voor het VCA* certificatieniveau.

1 Dit zijn vragen die in ieder geval positief beantwoord moeten worden om te voldoen aan de gestelde VCA-eisen voor veilig, gezond en milieubewust werken.

 

5. Internationaal VCA
In de huidige situatie zit er verschil in het VCA-schema van Nederland en België. In de nieuwe VCA 2017/6.0 komt hier een eind aan, straks is er één schema voor Nederland en België. De nieuwe versie is ook zo ingericht dat andere landen deze gemakkelijk kunnen gebruiken, inclusief een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

 

Wil je meer weten over veilig werken? Neem dan contact op met onze PBM-specialisten via pbm@lasaulec.nl

De nieuwe versie van VCA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *